Hướng dẫn cấu hình tên miền cameraddns.net

HƯỚNG DẪN TẠO TÊN MIỀN CAMERADDNS CHO ĐẦU GHI HÌNH/ CAMERA IP HIKVISION

Phần 1: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ TẠO TÊN MIỀN

cấu hình ddns buoc 1
cấu hình ddns buoc 2
cấu hình ddns bước 3
cấu hình ddns bước 4
cấu hình ddns bước 5
cấu hình ddns bước 6
cấu hình ddns bước 7
cấu hình ddns bước 8

Phần 2: CẤU HÌNH THÔNG SỐ MẠNG VÀ CAMERADDNS CHO THIẾT BỊ

cấu hình mạng 1
cấu hình mạng 2
cấ hình mạng 3
cấ hình mạng 4

Phần 3: MỞ CỔNG TRÊN MODEM
Phần 4: GÁN VÀO PHẦN MỀM iVMS-4500 HIK-CONNECT iVMS-4200


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.