PHẦN MỀM KB VISION

STTTên phần mềmTải về
1Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW)Download
1Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW) Link FshareDownload
2Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10)Download
3Firmware Cập nhật cho Đầu ghi hình KBVISIONDownload
4Phần mềm Config Tool Ver 4.0.9 (NEW)Download
5Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBiVMS 1.0Download
6Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBiVMS 2.0 (NEW)Download
7Hướng dẫn Cập nhật Firmware cho đầu ghi hình KBVISION để sử dụng KBiVSM ver 2.02.0Download
8Hướng dẫn Backup và Restore trên phần mềm KBiVMSDownload
9Phần mềm Quản lý Camera KBVISION dành cho các dòng Mac OS – QCVIEWDownload